M3 system

M3 system – четири лентово тяло, което в зависимост от предпочитанията, може да бъде конфигурирано и по друг начин. На снимката е построено пасивно озвучително  тяло, в което има 1х15“+1х12“+2х2“+1х1“+супертуитър.Тази конфигурация би трябвало да се включи  към усилвател 700W/4 ома, прави 102dB/1W/1m, свири от 90Hz, удобна за строене от сам човек върху два събуфера S19 и много подходяща за „side fill”! С тези събуфери, всъщност става доста тежка артилерия, като система, но винаги могат да се сменят с М3sub и да стане поносима за носене система.