CX 212

CX 212 –  три лентово озвучително тяло тип монитор, скосени две страни с различен градус, с размери WxHxD   420x920x360mm, вдлъбнат панел за включване на едната страна, с два спикона NL4, 4 ома, честотна лента 100Hz-16Khz +/-3dB, 70Hz-20Khz -10dB, с феритен говорител 2х12“/3,5‘бобина+ феритен драйвер 1х1,4“/3‘бобина+ супертуитър, възможност за корекции на средите и високите с копчета на панела, номинална мощност 700W, музикална (+3dB)1400W, чувствителност 102dB/1W/1m , VxH 45ᴼконично, фазоинвертор  настроен на  70Hz.